Yazım ve Basım Kuralları

1. Dergide değerlendirilmesi istenen çalışmalar dergi yazım kurallarında belirtilen koşullara uygun olarakdergi sistemineyüklenmelidir. İlk defa makale gönderimi için “makale gönder” butonu seçilerek gerekli adımların takibi ile makalenin ve gerekli diğer bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesi gereklidir. Sisteme yüklenen bütün dosyalarda yazar veya yazarların ad–soyad, kurum, e-posta ve ORCID bilgilerine yer verilmelidir. Yazar ya da yazarlarla ilgili bu bilgiler, dergi editörlüğü tarafından kör hakemlik prensipleri çerçevesinde değerlendirme sürecinde temizlenecektir. Eğer makale herhangi bir tez ya da başka bir bilimsel çalışmadan türetilmişse, bunun makalenin ilk sayfasında makale başlığına verilecek bir dipnotta gösterilmesi gereklidir.

2. GastroMedia dergisi başvurulan yazıların orijinal olmasına önem göstermektedir. Bir başka dergide yayın sürecinde olmamasını rica etmektedir. Ayrıca kongrelerde tam metni yayınlanan çalışmaları kabul etmemektedir. Bir yazarın dergiye çalışmasını sunduğu andan itibaren bu sorumlulukları kabul ettiği varsayılmaktadır. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Editörler Kurulu yazıları kurallara uymadığı gerekçesi ile kabul etmeme, düzeltme talep etme ve yeniden organize etme hakkını saklı tutar.

3. Yazarların sisteme yükledikleri makalelerini iThenticate veya Turnitingibi benzerlik programları ile analiz ederek analiz raporunu ve imzalı telif hakkı devir formunu sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

4. Yazarların ORCID bilgilerini sisteme girmelerinin yanı sıra dizgi şablonu üzerindeki yazar bilgilerinin yanına eklenmesi ve bu işlemin tüm yazarlar için yapılması gerekmektedir. Yazarlar ORCID kimliklerinihttps://orcid.org/signinadresinden alabilirler.

5. Sisteme yüklenen başvurular, belge-bilgi ve şekil şartları yönünden ön kontrolden geçirildikten sonra editör değerlendirmesine geçecek sonrasında ise kör hakemliğin başlatılması için alandan iki hakeme gönderilecektir.

6. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmaların, şablona uygun haldeki metinlerinin her şey dahil olmak üzere en az 10 (on ) en fazla 25 (yirmi beş) sayfa olması gerekmektedir. Belirtilen bu limitleri aşan makaleler için editör kurulunun değerlendirilmesi baz alınacaktır.

7. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek makalelerin Türkçe özünün 100 kelimeyi aşmaması ve İngilizce özünün yazılmasında bu koşula azami uygunluğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

8. Dergiye gönderilen yazılar için dipnot ve kaynakçada APA 7 kurallarına uyulması gerekmektedir.

9. Metin içerisinde yer alacak olan tablo, şekil ve grafiklerin her birinin sayfa kenar marjlarını taşmayacak şekilde (sayfa marjlarından küçük olabilir) ve tabloların kendi içinde, şekillerin kendi içinde ve grafiklerin de kendi içinde ve numaraların birbirini izleyecek şekilde (nümerik) başlık numarası verilerek başlıklandırılması gerekmektedir.

10. Metin içinde yer alacak olan tablo, şekil ve grafiklerin kaynaklarının metin içi kaynak gösterim kurallarına uygun şekilde tablo, şekil ve grafiklerin altında yer alması gereklidir. (Kaynak: DPT, 1988: 125).

11. Makalelerde kullanılacak tablo, grafik, şekil ya da diyagram türü görsellerin, yazarlar tarafından tasarlanması, doğrudan kopyalanmaması gerekmektedir.

index index index