EDİTÖR

Doç. Dr. Eda GÜNEŞ(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

 

EDİTÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. Emine Nihan CİCİ KARABOĞA(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

 

DANIŞMA VE HAKEM KURULU

Prof. Dr. Sibel ÖZİLGEN ( Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Hatice Ferhan NİZAMLIOĞLU (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma ARSLAN  (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof.Dr. Murat DOĞDUBAY (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa KOCAOĞLU (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç Dr. Mustafa AKSOY (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç Dr. Hasan Hüseyin KARA (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Neslihan ONUR (Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Yılmaz SEÇİM (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Ayşe Büşra MADENCİ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Olcay ÖZIŞIK YAPICI (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Doç Dr. Azize ŞAHİN (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Gamze ERYILMAZ (İskenderun Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Pınar IŞILDAR (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Öznur CUMHUR (Bileçik Şeyh Edebali Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ALGAN ÖZKÖK (Selçuk Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aybüke YALÇIN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İsa BAYHAN (Bolu Abant izzet baysal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZBEK (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ÜNER (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Filiz EROĞLU  (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi  Abdullah BADEM (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILMAZ (Karabük Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Adem ADEMOĞLU (Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniveristesi)

 

Dil Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali ERDOĞAN(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aynur GÜLENÇ BİRSEN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Araş. Gör. Görkem TEYİN (Doğuş Üniversitesi)

 

Ön kontrol ve Mizanpaj

Öğretim Görevlisi Dr. Soner ARSLAN(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Öğretim Görevlisi İsmet Kutay SIRIKLI (İstanbul Topkapı Üniversitesi)

Öğretim Görevlisi  Cemil USLU (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

 

Son kontrol ve Arşiv sorumlusu

Araş. Gör. Saadet ZAFER KAVACIK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Öğretim Görevlisi  Evren NAS (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

index index index