TRABZON MUTFAĞININ GELENEKSEL LEZZETİ; TRABZON SARI KURABİYESİ

Abdullah Badem, Beyza Koç, Ali Şen

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-8
ÖZ Türk mutfağına, unlu mamullerin içinde bulunduğu tatlılar özel bir yere sahiptir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada, yöresel yiyeceklerin korunması ve devamlılığının sağlanması için Trabzon'a özgü bir kurabiye olan sarı kurabiyenin literatüre kazandırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, Trabzon’da yaşayan 48-70 yaş aralığında, 8 erkek katılımcı ile yüz yüze görüşme sağlanmış, yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmış ve elde edilen veriler kayıt altına alınıp betimlenmiştir. Sarı kurabiyenin, 100 yılı aşkın bir süredir var olduğu, buğday unu, şeker, ayçiçeği, renklendirici (doğal ya da yapay) ve kabartıcı kullanılarak üretildiği, yaygın kanı aksine mısır unu ile renklendirilmediği, çay yanında tercih edilen bir yiyecek olduğu, ayrıca yöre ağzı ile “gorobi, gorobiya, gorabiye” olarak da adlandırıldığı belirlenmiştir.
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
TRABZON MUTFAĞININ GELENEKSEL LEZZETİ; TRABZON SARI KURABİYESİ, Araştırma Makalesi,
, Vol. 2(1)
Geliş Tarihi : 01.06.2023, Kabul Tarihi : 12.06.2023 , Yayın Tarihi : 30.06.2023
GastroMedia
ISSN: ;
E-ISSN: ;
index index index