Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve/veya hayvan üzerindeki çalışmalar için dergimizde ayrı etik kurul onayları istenmektedir.

Etik kurul onayı alınmamış çalışmalar, dergimizde değerlendirme sürecine alınmamakta ve yayımlanması uygun görülmemektedir. 

Ayrıca etik kurallar bakımından, bilimsel çerçevede Commitee on Publication Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) ve International Commitee of Medical Journal Editors (ICMJE) adlı kuruluşların dergi editörleri için geliştirdikleri öneri ve kılavuzlar temel alınmaktadır. 

GastroMedia'nin yayın etiği kapsamında, tüm paydaşların etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir. Bu kapsamda NEU SBF Dergisi COPE (yayın Eğiti Komitesi) tarafından hazırlanan Yürütme Kılavuzu (Code of Conduct) ve Uygulama Rehberi (Principles of Transperency and Best Practices) izlemeyi taahhüt eder.

Editörler için  Eitörlerin El Kitabını (Cope Guidance for Editors) izlenmesi, editörlerin görevleri kapsamında olup; dergi hakemleri için ayrıca Hakemler için Etik Rehberi (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) izlenmek zorundadır. 

Dergimizde yer alan her bir çalışma için muhakkak en az iki hakemli kör hakemlik uygulaması yapılmaktadır. 

Benzerlik raporları kati suretle dikkate alınmaktadır. Benzerlik oranı kaynakçasız %20, kaynakçalı %30'un altında olan çalışmalar için değerlendirme sürecinin başlayacağı belirtilmişitr.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili bilgilendirmeler hem dergimizin ana sayfasında yer alan bilgilerde hem de yazım kurallarında da yer almaktadır.

GastroMedia, yayımladığı her bir makale için etik kurallara uyduğunu ve bu yönde değerlendirme yaptığını kabul ve beyan eder.

index index index