Yıl: 2022, Cilt: 1, Sayı: 1

Year: 2022, Vol.: 1, No.: 1


Araştırma Makalesi
Development of the ınfrastructure of Turkish restaurants in the tourist center of Eastern Europe: the case of Kyiv

Halyna Kushniruk, Mykhailo Rutynskyi

Karaman İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi

Zeynep Çınar, Mustafa AKTURFAN, Esat ÖZATA

index index index