Editörden

Değerli Yazar ve Araştırmacılar,

GastroMedia, Necmettin Erbakan Üniversitesi dergileri (NEÜ Journals) çatısı altında 2021 yılında uluslararası diğer indekslerde taranmak üzere yayın hayatına başlamış hakemli, bilimsel ve kar amacı gütmeyen bir dergidir. GastroMedia, başta “Gastronomi” ve “Medya” olmak üzere medyadaki geleneksel, çağdaş ve popüler konular ile gastronomi çalışmaları alanındaki konular hakkında özgün araştırmalar, yaratıcı çalışmalar ve eleştirel söylemler yayınlamakla birlikte: Gastronomi, Turizm, Medya, Pazarlama, Sürdürülebilirlik ile ilişkili kavramsal ve uygulama temelli diğer konu başlıklarını da yayınlamak üzere açıktır. 

Dergi yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) Türkçe veya İngilizce olarak, çift kör hakemli, çevrim içi (online) ve ücretsiz olarak yayınlanmaktadır. Bilimsel yayın etiği ilkeleri kapsamında hareket edilerek makalelerin gönderilmesi gerekmektedir. Dergi tüm etik ve yayın ilkeleri çerçevesinde belirli bir süre zarfında alanında kendisini ispatlayıp öncelikle TR DİZİN başta olmak üzere uluslararası ALAN İNDEKSLERİ’nde taranma gayretindedir. Makaleler, ön kontrol ve intihal incelemesinden geçtikten sonra hakem (kör hakemlik) değerlendirmesine alınmaktadır. Bir araştırmanın yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüşte olması gerekmektedir. Makalelerin yayımlanması konusunda son karar editörler kuruluna aittir. 
Dergi hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili web adresini ziyaret ediniz:https://www.gastromediajournal.com/tr/ 


Editör: Eda GÜNEŞ (Assoc. Prof.; [email protected])
Editör Yardımcısı: Emine Nihan CİCİ KARABOĞA (Assoc. Prof.: [email protected])
GastroMedia
Dergi Yayın Kurulu adına

[email protected]
[email protected]

index index index